عاملی: نگاه های ایدئولوژی رسانه ای دروغ پردازی و یک سویه نگری است

به گزارش مجله مستانه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: شناخت ایران امروز به نگاه های ایدئولوژی رسانه ای غرب گره خورده که سراسر دروغ پردازی و یک سویه نگری در آن است.

عاملی: نگاه های ایدئولوژی رسانه ای دروغ پردازی و یک سویه نگری است

به گزارش گروه علمی و دانشگاهی خبرنگاران، سعید رضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان این مطلب که دانشکده مطالعات جهان از 34 کشور مختلف در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشجو در رشته مطالعات ایران داشته است، ابراز امیدواری کرد فارغ التحصیلان این رشته بتوانند پایه ایران شناسی جدید و ایران شناسی امروز را پایدار کنند.

رئیس دانشکده مطالعات جهان از چهار رویکرد شرق شناسان، تمدن شناسان، باستان شناسان و رویکرد تحولی به ایران شناسی سخن گفت.

وی با اشاره به این مطلب که سابقه ایران شناسی به مستشرقین بازمی شود، اضافه کرد: در باب ایران شناسی نگاه های متفاوتی وجود داشته است و سنت شرق شناسی علی رغم نقدهایی که بر آن وارد است، پیشینه تاریخی طولانی دارد.

شناخت ایران امروز به نگاه های ایدئولوژی رسانه ای غرب گره خورده است

عاملی ضمن انتقاد از اینکه در مطالعات ایران شناسی غالباً نگاه از دور است، از خلأ موجود در شرق شناسی درباره ایران شناسی سخن گفت که شناخت از ایران امروز را با اختلال همراه کرده است و شرح داد: شناخت ایران امروز به نگاه های ایدئولوژی رسانه ای غرب گره خورده و از درون ایران هراسی، اسلام هراسی و شیعه هراسی ایران انقلاب اسلامی را معرفی کرده اند که سراسر دروغ پردازی و یک سویه نگری در آن دیده می شود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه از منظر تمدن شناسی ایران را با آن پهنه گسترده تاریخی مورد مطالعه قرار می دهند، گفت: سابقه تمدن ایران بسیار طولانی است و سوابق تاریخی ایران را به سه دوره برمی گردانند.

وی اضافه کرد: دوره اول آن دوره پارینه سنگی قدیم است که به 100 هزار سال قبل برمی شود و شواهدی از آثار انسانی در خراسان، بلوچستان و آذربایجان شرقی و لرستان یافت شده است و دوره دوم، دوره پارینه سنگی میانه است که سابقه آن به چهل هزار سال قبل می شود و آثار ثبت شده بسیار متعلق به این دوره است.

عاملی با بیان اینکه دوره سوم که دوره پارینه سنگی جدید است به 13 هزار سال قبل برمی شود، گفت: ایران صاحب ادوار تمدنی بسیار زیادی است و اینجانب در کتاب میراث تمدنی ایران، به 7 دوره تمدنی اشاره کرده ام که دو دوره آن مربوط به دوره ایران باستان و دوره ساسانیان است و پنج دوره آن به بعد از ورود اسلام به ایران مربوط می شود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: با اینکه تمدن شناسان ترجیح می دهند با گذشت یک سده از تمدن سخن گویند، مفاخری در دوران تمدن ایران انقلاب اسلامی رخ داده است که سزاوار بررسی است.

عاملی در بیان نگاه باستان شناسی به ایران، به نگاه دانشکده زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران اشاره کرد که کاوش های باستان شناسی درباره ایران همچنان ادامه دار است و اضافه کرد: باستان شناسی گردوخاک لایه های تمدنی گم شده در ویرانه های تاریخ و زیبایی های نادیده را به منصه ظهور می رساند.

عاملی در تبیین رویکرد تحولی به ایران شناسی گفت: در این رویکرد تحولات تاریخی ایران است که بررسی می شود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به این مطلب که ایران معاصر را عموماً از مشروطه به بعد لحاظ می کنند، اضافه کرد: در ایران معاصر توجه ما به ایران امروز است که آغاز آن را از دوران انقلاب اسلامی می دانیم.

وی ضمن انتقاد از نگاه دیگری هراسی، اسلام هراسی، ایران هراسی و شیعه هراسی، از پراختلال بودن بررسی های این مقطع تاریخی سخن گفت که موجب شده است فهم بیرونی از ایران امروز بسیار خدشه دار و دچار اختلال باشد.

وی تاکید کرد: ایران دوره انقلاب اسلامی در میان بغض ها و کینه ها و دیگری هراسی گم شده است و نادیده های زیادی در تفکر شرق شناسی غرب در مورد ایران امروز وجود دارد.

استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران با اشاره به سابقه انقلاب های کبیر در جهان که منشأ تحولات عمیق در نهادهای سیاسی و اجتماعی شده است، تأکید کرد: انقلاب اسلامی در ایران را با شواهد مختلفی می توان انقلاب کبیر اسلامی نام برد چرا که منتهی به تغییر و تحولات عمیقی در نهادهای سیاسی و اجتماعی کشور شده است و آغاز آن در انتخابات و پذیرش اصل نظام جمهوری اسلامی با کسب آرای همگانی بوده است.

وی شرح داد: شکل گیری نظام مردم سالار در ایران معاصر از همان روزهای آغازین شکل گرفت که به دنبال آن انتخابات دیگر نظیر انتخابات ریاست جمهوری و مجلس و شورای شهر و انواع انتخابات در ایران پا گرفت و نهادهای حکمرانی سیاسی ایران را تغییر داد و به دنبال آن نهادهای اجتماعی نیز تغییر پیدا کرد.

تغییر در سازوکار منابع انسانی مهم ترین و عمیق ترین تغییرات ایران معاصر بوده است

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به سابقه توسعه علمی در ایران معاصر شرح داد: در این دوران تغییرات زیادی برای تحول ایران به وقوع پیوسته است که تغییر در ساز وکار منابع انسانی ایران یکی از مهم ترین و عمیق ترین این تغییرات بوده است.

ایران رتبه چهارم رشد علمی در جهان را داراست و در نانو رتبه هفتم جهان را به دست آورده ایم

وی اضافه کرد: به عنوان مثال باید از تغییر و رشد و پویایی منابع انسانی ایران دوره انقلاب اسلامی صحبت کرد.

عاملی ادامه داد: رشد علمی جمهوری اسلامی ایران به رتبه چهارم جهان رسیده است و در سال 2018 بر اساس شاخص های اسکوپوس و وب آوساینس، رتبه 16 تولید علم به جمهوری اسلامی ایران اختصاص یافته است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: در ایران معاصر در برخی حوزه ها، مثل نانو، رتبه هفتم جهان را به دست آورده ایم و استانداردهای جدید در حوزه نانو از جهت تأیید ایران می گذرد.

وی اضافه کرد: تعداد مقالات علمی در سال 2018، 51هزار مقاله بوده است که در مقایسه با 1998 که 1000 مقاله بود، 50 برابر شده است و دایسبرای ایرانی (جامعة ایرانی پراکنده در جهان)، نشانه ای از توان علمی جامعه ایرانی نیز هست و سهم جمهوری اسلامی ایران در تولید علم جهان 2/2 درصد است.

عاملی گفت: این درحالی است که سهم جمعیتی ما 1 درصد جهان است و در آمار اخیر، 36 دانشگاه برتر در میان دانشگاه های ایران بوده است.

استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران ادامه داد: باید ریشه های این تغییر و تحولات را در تاریخ تمدنی ایران جستجو کرد که تاریخ بسیار بسیار پرماجرایی بوده است و باید میان ایران امروز و دیروز پیوند برقرار کرد تا بتوان به درک عمیق تری دست یافت.

بناهای مهم تمدنی ایران مثل پارسه محصول مشارکت ملیت های مختلف بوده است

عاملی گفت: تمدن ضمن آنکه ابعاد مادی و معنوی، و ذهنی و عینی دارد، ولی تمدن ها برخاسته از زیبا نگری به هستی و همکاری و مشارکت جمعی است که از ایران باستان تا کنون خصلت جامعه ایرانی بوده است.

وی اضافه کرد: به عنوان مثال شهر پارسه یا کاخ آپادانا یا شهر هکمتانه محصول مشارکت ملیت های مختلف در ساخت این آثار معماری فاخر بوده اند و در عین حال باید توجه داشت که تمدن ها در بعد مادی و معنوی بر هم اثر می گذارند و در واقع زیبایی محصول زیبا نگری و زیبا نگری منشاء خلق تمدنی است.

عاملی در انتها گفت: در واقع امر تمدنی مثل علم و دانش ماهیت فرا مکانی و جهانی دارد و به همین دلیل است که وجه اشتراک ملل جهان تمدن دوستی است؛ ایران شناسی معاصر نیز نیازمند نگاه زیبا نگر به ایران این دوره است که واقعیت ها و حقایق ایران انقلاب اسلامی درست درک شود.

منبع: خبرگزاری فارس
انتشار: 14 دی 1398 بروزرسانی: 5 مهر 1399 گردآورنده: mastanehtoline.ir شناسه مطلب: 488

به "عاملی: نگاه های ایدئولوژی رسانه ای دروغ پردازی و یک سویه نگری است" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "عاملی: نگاه های ایدئولوژی رسانه ای دروغ پردازی و یک سویه نگری است"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید