بیشترین نرخ سود بانک ها در سال 99

به گزارش مجله مستانه، نرخ سود سپرده بانکی در حال حاضر بین هفت تا 18 درصد است و این انتخاب شماست که کدام بانک و کدام حساب سپرده را برای سرمایه گذاری انتخاب کنید. شورای پول و اعتبار در آخرین مصوبه خود، سقف نرخ سود بانکی را برای انواع حساب های سپرده افزایش داد. در این مصوبه سه نوع سپرده جدید هم علاوه بر مدل های قدیمی اضافه شده و بانک ها می توانند در کنار سپرده یک ماهه و یک ساله، حساب های سه ماهه، شش ماهه و دو ساله هم داشته باشند. برخی بانک ها این نوع سپرده های جدید را هم در اختیار مشتریانشان گذاشته اند، ولی برخی دیگر همچنان در همان دوگانه یک ماهه و یک ساله باقی مانده اند. در این گزارش نرخ سود انواع سپرده های 15 بانک را آنالیز نموده ایم.

بیشترین نرخ سود بانک ها در سال 99

سقف سود سپرده های بانکی در 15 بانک

شش بانک یعنی ملی، سپه، مسکن، پاسارگاد، کشاورزی و شهر سپرده هایشان را مطابق مصوبه شورای پول و اعتبار چیده اند و همان نرخ سود یعنی 10 درصد برای یکماهه، 12 درصد برای سه ماهه، 14 درصد برای شش ماهه، 16 درصد برای یکساله و 18 درصد برای دو ساله را در نظر گرفته اند. بانک های ملت، تجارت، صادرات، رفاه، آینده، سرمایه، سینا و دی، صرفا حساب های کوتاه مدت یک ماهه با سود هشت تا 10 درصد و حساب های بلندمدت یک ساله با سود 15 تا 16 درصد ارائه می نمایند. در این بین بانک گردشگری هم حساب هایش را به صورت یک ماهه، سه ماهه، شش ماهه، 9 ماهه و یک ساله با نرخ سود 10 تا 15 درصد دسته بندی نموده است.

بانک ملی: سود سپرده سرمایه گذاری بانک ملی درست مطابق با مصوبه شورای پول و اعتبار است. این بانک به سپرده های کوتاه مدت عادی یک ماه 10 درصد سود می دهد. سود سپرده سه ماهه 12 درصد و شش ماهه 14 درصد اعلام شده است. بانک ملی دو نوع سپرده بلندمدت دارد. سپرده های یک ساله مشمول سود 16 درصدی و سپرده های دوساله مشمول سود 18 درصدی می شوند. حداقل مبلغ سپرده گذاری در بانک ملی 50 هزار تومان است.

بانک سپه: بخشنامه بانک مرکزی روی سپرده های سرمایه گذاری بانک سپه هم تاثیر گذاشته و اینطور که از اطلاعات سایت این بانک می توان فهمید، مشتریان بانک سپه علاوه بر سپرده های یک ماهه و یک ساله می توانند سراغ گزینه های سه ماهه، شش ماهه و دو ساله هم بروند. نرخ سود سپرده های یک ماهه 10 درصد، سه ماهه 12 درصد، شش ماهه 14 درصد، یکساله 16 درصد و دوساله 18 درصد در نظر گرفته شده است. در کنار این حساب های سپرده، بانک سپه طرح سمن را هم در اختیار مشتریانش گذاشته. در این طرح سپرده های کوتاه مدت شش ماهه سود 15.23 درصدی و سپرده های بلندمدت یک ساله 16.04 درصد است که بیشتر از سپرده های عادی به نظر می رسد. حداقل مبلغ برای افتتاح حساب سپرده طرح سمن، 100 هزار تومان اعلام شده و مبلغ سپرده گذاری باید مضربی از 100 هزار تومان باشد.

بانک ملت: سپرده های بانک ملت مثل گذشته به دو نوع سپرده کوتاه مدت و بلندمدت تقسیم شده و در سایت این بانک خبری از سپرده های سه ماهه، شش ماهه و دو ساله نیست. در بین بانک هایی که همچنان از سیستم کوتاه مدت یک ماهه و بلندمدت یک ساله برای تقسیم بندی انواع سپرده هایشان استفاده می نمایند، بیشترین سود را پرداخت می نماید. این بانک برای سپرده های کوتاه مدت، هشت درصد و برای سپرده های بلندمدت 16 درصد سود در نظر گرفته است. آنالیز گزارش عملکرد بانک ملت که در سایت کدال منتشر شده نشان می دهد این بانک در ماه گذشته 38.5 هزار میلیارد تومان سپرده بلندمدت یکساله داشته و به آن ماهانه 516 میلیارد تومان معادل 16.05 درصد سالانه سود داده است.

بانک کشاورزی: سود سپرده های سرمایه گذاری بانک کشاورزی، منطبق با بخشنامه بانک مرکزی است. یعنی این بانک به سپرده های کوتاه مدت عادی یک ماهه 10 درصد، سه ماهه 12 درصد، شش ماهه 14 درصد، یکساله 16 درصد و دوساله 18 درصد سود می دهد. برای استفاده از چنین سودی، سپرده شما باید دست نخورده در حساب بانک کشاورزی باقی بماند.

بانک صادرات: سپرده های سرمایه گذاری بانک صادرات بین هفت تا 15 درصد سود می دهند. سپرده های کوتاه مدت عادی سود هفت درصدی دارد و سپرده کوتاه مدت امید به مشتریان سود 10 درصدی پرداخت می نماید. در کنار سپرده های کوتاه مدت، بانک صادرات به کسانی که نگاه بلندمدت دارند و می خواهند حداقل یک سال در بانک صادرات سرمایه گذاری نمایند، سود 15 درصدی پرداخت می نماید. آنالیز گزارش عملکرد ماهانه بانک صادرات در سامانه کدال نشان می دهد این بانک در ماه گذشته حدود 65.8 هزار میلیارد تومان سپرده بلندمدت یکساله داشته و به آن سود ماهانه 813 میلیارد تومانی پرداخت نموده است. این یعنی میانگین نرخ سود سپرده های یکساله بانک صادرات حدود 14.8 درصد سالانه است.

بانک تجارت: اگر بخواهید نرخ سود سپرده بانک تجارت را از سایت این بانک پیدا کنید، به نتیجه نخواهید رسید. چراکه روی سایت بانک خبری از سود سپرده ها نیست و صرفا شرایط افتتاح حساب اعلام شده است. آنالیز ها نشان می دهد بانک تجارت دو نوع حساب سپرده سرمایه گذاری دارد که مدل کوتاه مدت آن یک ماهه و با نرخ سود 10 درصد است و مدل بلندمدت به صورت یکساله با نرخ سود 16 درصد در نظر گرفته شده است. آنالیز گزارش عملکرد بانک تجارت در سامانه کدال نشان می دهد این بانک در ماه گذشته حدود 71 هزار و 280 میلیارد تومان سپرده بلندمدت یکساله داشته و به این سرمایه حدود 995 میلیارد تومان سود ماهانه پرداخت نموده است که معادل سالانه آن می گردد حدود 16.7 درصد و نشان می دهد این بانک سپرده هایی با نرخ سود بالاتر از 16 درصد دارد.

بانک مسکن: حداقل مبلغ سرمایه گذاری در بانک مسکن 50 هزار تومان است. با چنین مبلغی می توانید سپرده های کوتاه مدت عادی یک ماهه با سود 10 درصدی باز کنید. اگر کاری با سرمایه تان ندارید، می توانید سراغ سپرده های سه ماه با سود 12 درصدی یا سپرده های شش ماهه با سود 14 درصدی بروید. سپرده های بلندمدت یکساله با سود 16 درصد و بلندمدت دوساله با سود 18 درصد از دیگر گزینه های پیش روی شما هستند. اگر نمی دانید که تا چه مدت می توانید سرمایه تان را سپرده گذاری کنید، بهتر از سراغ حساب های بلندمدت بروید. اگر قبل از سررسید پولتان را از حساب خارج کنید، نرخ سود بر اساس آخرین دوره محاسبه می گردد. مثلا اگر سپرده دو ساله داشته باشید و بعد از هفت ماه پولتان را از حساب خارج کنید، نرخ سود سپرده های شش ماهه یعنی 14 درصد برای سرمایه تان در نظر گرفته می گردد.

بانک رفاه: اگر فکر می کنید ممکن است در میانه سرمایه گذاری پول لازم شوید و مجبور باشید از حساب سپرده تان برداشت کنید، می توانید روی بانک رفاه حساب باز کنید. این بانک هنوز سپرده های خود را با مصوبه شورای پول اعتبار هماهنگ ننموده و آنطور که از اطلاعات سایتش پیداست، صرفا سپرده کوتاه مدت یک ماه با سود 10 درصدی و سپرده بلندمدت یک ساله با سود 15 درصدی دارد. حداقل مبلغ برای افتتاح حساب کوتاه مدت 50 هزار تومان و بلندمدت 100 هزار تومان است. بانک رفاه امکان برداشت از حساب بلندمدت قبل از سررسید را در اختیار مشتریانش گذاشته. آن ها می توانند قبل از سررسید حداکثر دو مرتبه از حسابشان پول برداشت نمایند، بدون اینکه نرخ سود سپرده تغییری کند یا مشمول جریمه گردد.

بانک پاسارگاد: همزمان با مصوبه شورای پول اعتبار برای تعیین حداکثر نرخ سود سپرده های بانکی، بانک پاسارگاد تغییراتی در انواع سپرده خود ایجاد کرد و نرخ سود را بر اساس همان سقف تعیین شده در بخشنامه بانک مرکزی در نظر گرفت. یعنی سپرده های کوتاه مدت عادی یک ماهه 10 درصد، سه ماهه 12 درصد، شش ماهه 14 درصد، یکساله 16 درصد و دوساله 18 درصد. برای افتتاح حساب سپرده در بانک پاسارگاد حداقل مبلغ 50 هزار تومان تعیین شده و مبلغ سپرده باید مضربی از همین رقم باشد. اگر زودتر از سررسید از حساب های سپرده پول برداشت کنید، نرخ سود بر اساس مقطع قبلی با نیم درصد جریمه محاسبه می گردد. مثلا اگر سپرده یک ساله داشته باشید و سر 9 ماه از حسابتان پول برداشت کنید، نرخ سود بر اساس سپرده شش ماهه و با نیم درصد جریمه یعنی نهایتا به جای 16 درصد، 13.5 درصد محاسبه خواهد شد.

بانک شهر: سپرده کوتاه مدت یک ماهه بانک شهر سود 10 درصدی دارد. اگر کاری با سرمایه تان ندارید، می توانید سراغ سپرده های سه ماه با سود 12 درصدی یا سپرده های شش ماهه با سود 14 درصدی بروید. سپرده های بلندمدت یکساله با سود 16 درصد و بلندمدت دوساله با سود 18 درصد از دیگر گزینه های پیش روی شما هستند. اگر یک میلیون تومان در سپرده های بلندمدت دو ساله سرمایه گذاری کنید، ماهانه حدود 15 هزار تومان و در مجموع سرانجام دوره حدود 360 هزار تومان سود خواهید کرد.

بانک سینا: آنطور که در سایت بانک سینا آمده، این بانک صرفا سپرده های کوتاه مدت یک ماهه و بلندمدت یک ساله دارد. نرخ سود سپرده های کوتاه مدت بانک سینا 10 درصد است، ولی صحبتی از نرخ سود سپرده بلندمدت در این بانک نشده. با این وجود، آنالیز ها نشان می دهد بانک سینا به سپرده های بلندمدت یکساله، 16 درصد سود پرداخت می نماید.

بانک آینده: حداقل مبلغ سپرده گذاری در بانک آینده 10 هزار تومان است که نسبت به مبالغ 50 یا 100 هزار تومانی بقیه بانک ها کمتر به نظر می رسد. بانک آینده دو نوع حساب سپرده کوتاه مدت یک ماهه و بلندمدت یکساله دارد. در سایت بانک آینده سود سپرده کوتاه مدت عادی هشت درصد اعلام شده و سود سپرده بلندمدت یک ساله 15 درصد است.

بانک سرمایه: سپرده های کوتاه مدت یک ماهه و بلندمدت یکساله تنها گزینه های پیش روی مشتریان بانک سرمایه است. این بانک به سپرده های کوتاه مدت 10 درصد سود می دهد آن هایی که نگاه بلندمدت دارند، سود 15 درصدی از سپرده های بانک سرمایه نصیبشان می گردد. حداقل مبلغ برای سرمایه گذاری در حساب های سپرده بانک سرمایه 100 هزار تومان است. همچنین اگر در طول مدت سپرده گذاری از حسابتان پول برداشت کنید، مبلغ باقی مانده مشمول همان سود 15 درصدی می گردد و از این بابت نگرانی نخواهید داشت.

بانک دی: آنطور که سایت بانک دی نشان می دهد، این بانک فعلا سپرده های کوتاه مدت یک ماهه و بلندمدت یک ساله را برای مشتریانش در نظر گرفته و بر اساس بخشنامه بانک مرکزی فعلا سپرده های سه ماهه، شش ماهه و دو ساله ندارد. بانک دی به حساب های کوتاه مدت 10 درصد و به حساب های بلندمدت 15 درصد سود می دهد. مبلغ سپرده گذاری در این بانک باید مضربی از عدد 50 هزار تومان باشد. اگر سپرده بلندمدت داشته باشید و قبل از یک سال پولتان را از حساب خارج کنید، شامل نیم درصد جریمه خواهید شد و سود سپرده شما 14.5 درصد در نظر گرفته می گردد. حساب های سپرده این بانک به صورت اتوماتیک تمدید می شوند.

بانک گردشگری: سپرده 9 ماهه تنها در بانک گردشگری در بین انواع حساب های سپرده گذاری به چشم می خورد. نرخ سود حساب های این بانک تا حد زیادی با بقیه بانک ها متفاوت است. بانک گردشگری به حساب های سپرده کوتاه مدت یک ماهه 10 درصد سود می دهد. سپرده های سه ماهه 14.25 درصد، شش ماهه 14.5 درصد و 9 ماهه 14.75 درصد سود می گیرند. در آخر سپرده بلندمدت یک ساله بانک گردشگری با نرخ سود 15 درصدی در نظر گرفته شده است.

کدام بانک ها بیشترین سود سپرده کوتاه مدت را پرداخت می نمایند؟

حساب سپرده ای که به عنوان کوتاه مدت عادی افتتاح می گردد، قابل برداشت است. این نوع حساب ها دارای کارت بانکی هستند. اگر می خواهید سپرده خود را در بانکی قرار دهید که بتوانید علاوه بر برداشت های مکرر، سود نیز دریافت کنید، حساب سپرده کوتاه مدت عادی بهترین پیشنهاد برای شماست. این حساب ها دارای سودی تعیین توسط بانک ها هستند، ولی برخی بانک ها با افزایش میزان سپرده، سود را افزایش می دهند. در حال حاضر افتتاح حساب سپرده کوتاه مدت در دوره های یک ماهه، سه ماهه و شش ماهه انجام می گردد. در جدول زیر سقف سود سپرده های کوتاه مدت در 15 بانک کشور را با هم مقایسه کریده ایم.

بیشترین سود قابل پرداخت به سپرده های کوتاه مدت در سال 99

بانک/ نوع سپرده

یک ماهه

سه ماهه

شش ماهه

ملی

10درصد

12درصد

14درصد

سپه

10درصد

12درصد

14درصد

ملت

هشت درصد

-

-

کشاورزی

10درصد

12درصد

14درصد

صادرات

هفت تا 10درصد

-

-

تجارت

10درصد

-

-

مسکن

10درصد

12درصد

14درصد

رفاه

10درصد

-

-

پاسارگاد

10درصد

12درصد

14درصد

شهر

10درصد

12درصد

14درصد

سینا

هشت درصد

-

-

آینده

هشت درصد

-

-

سرمایه

10درصد

-

-

دی

10درصد

-

-

گردشگری

10درصد

14.25درصد

14.5درصد

کدام بانک ها بیشترین سود سپرده بلند مدت را پرداخت می نمایند؟

بانک ها سال جاری علاوه بر تنوع بخشیدن به حساب های سپرده کوتاه مدت، حداقل دو انتخاب برای سپرده های بلندمدت پیش روی مشتریان خود قرار داده اند. به این ترتیب مردم می توانند انتخاب نمایند که پول های خود را در حساب سپرده بلندمدت یک ساله نگهداری نمایند یا حساب سپرده بلندمدت دو ساله. حساب های سپرده بلندمدت معمولا قابلیت برداشت ندارند و اگر قبل از تاریخ سررسید به موجودی حساب دست بزنید یا کل آن را برداشت کنید، در حقیقت به بانک ضرر زده اید برای همین آنها بخشی از پول شما را به عنوان جریمه و با اسم نرخ شکست برمی دارند.

بیشترین سود قابل پرداخت به سپرده های بلندمدت در سال 99

بانک/ نوع سپرده

یک ساله

دو ساله

ملی

16درصد

18درصد

سپه

16درصد

18درصد

ملت

16درصد

-

کشاورزی

16درصد

18درصد

صادرات

15درصد

-

تجارت

16درصد

-

مسکن

16درصد

18درصد

رفاه

15درصد

-

پاسارگاد

16درصد

18درصد

شهر

16درصد

18درصد

سینا

16درصد

-

آینده

15درصد

-

سرمایه

15درصد

-

دی

15درصد

-

گردشگری

15درصد

-

نرخ سود گواهی سپرده بانک ها چقدر است؟

سود سپرده های بانکی به صورت قانونی 18 درصد است. برخی بانک ها با مشتری هایشان راه می آیند و سر کیسه را شل می نمایند اما اگر پایه باشید می توانید سود های بیشتر از این حرف ها هم به دست بیاورید. متصدیان بانکی هم با روی گشاده از این موضوع استقبال می نمایند و اگر بفهمند یک مشتری پول چربی دارد، او را به مشارکت در صندوق های سرمایه گذاری بانک تشویق می نمایند.

صندوق های سرمایه گذاری بانک ها تا حد زیادی شبیه همان سپرده بانکی است. برای سرمایه گذاری در آن ها می توانید به سایت صندوق مورد نظرتان مراجعه کنید یا به شعبه بانک بروید تا برایتان واحد سرمایه گذاری صادر گردد. سود صندوق ها تضمین شده نیست. یعنی مثل سپرده بانکی به طور قطع نمی توان گفت سر ماه سود معادل سالانه 16 درصد به حسابتان می آید. برخی اوقات مثل الان شرایط بر وفق مراد است و صندوق ها بازدهی بالاتری مثل 30 درصد در ماه دارند و برخی اوقات ممکن است این عدد کمتر باشد. در هر صورت می توانیم این اطمینان را به شما بدهیم که سرمایه گذاری در صندوق ها حداقل در شرایط فعلی بهتر از سپرده های بانکی است. در این گزارش سراغ تک تک صندوق های سرمایه گذاری بانکی رفته ایم. حدود 54 صندوق از 22 بانک را آنالیز نموده ایم تا ببینیم هر کدام از آن ها در یک ماه و یک سال گذشته چقدر به سرمایه گذارهایشان سود داده اند. مثلا در یک ماه اخیر صندوق سرمایه گذاری افق ملت، متعلق به بانک ملت بهترین عملکرد را داشته و توانسته در عرض یک ماه 31.2 درصد برای سرمایه گذار ها سود داشته باشد. بهترین عملکرد سالانه هم به صندوق سرمایه گذاری سهام عظیم کاردان متعلق به بانک تجارت اختصاص دارد که در یک سال گذشته بازدهی 501 درصدی را در کارنامه خود ثبت نموده است.

سود برخی از صندوق های سرمایه گذاری بانکی در حد 20 تا 30 درصد سالانه است. آن ها از نوع درآمد ثابت هستند که سود پایینی دارند، ولی ریسک سرمایه گذاری در آن ها به حداقل می رسد و بالا و پایین شدن شاخص بورس نمی تواند تاثیر چندانی روی سوددهی آن ها داشته باشد. در طرف مقابل بازدهی برخی صندوق ها به 500 درصد می رسد. آن ها از نوع سهامی هستند و سرمایه شما را به بورس می برند. اگر شرایط بورس خوب باشد، سود قابل توجهی به شما خواهد رسید و در غیر این صورت نباید انتظار سود چندانی داشته باشید. ریسک سرمایه گذاری در این صندوق ها بالاتر از بقیه است. در این بین برخی صندوق ها از نوع مختلط هستند و ریسک و سودشان متعادل شده است. آن ها در یک سال گذشته عموما حدود 200 درصد سود داده اند.

برخی از بانک ها سود صندوق های خود را به صورت ماهانه یا هر سه ماه یکبار به مشتریانشان پرداخت می نمایند. مثلا اگر شما 10 میلیون تومان سرمایه گذاری و سر ماه 500 هزار تومان سود کنید، این سود به حساب شما واریز خواهد شد. برخی دیگر پرداخت سود دوره ای ندارند و شما زمانی سود خواهید کرد که واحدهایتان را باطل کنید. تفاوت دیگری که باید به آن توجه کنید، قابل معامله بودن واحد های صندوق های سرمایه گذاری است. برخی از این صندوق های بانکی در بورس قابل معامله هستند که اصطلاحا به آن ها ETF می گویند. اگر در بورس فعال نیستید، این مورد امتیاز خاصی برایتان نخواهد داشت، ولی اگر کد بورسی داشته باشید، می توانید بدون مراجعه به شعبه، واحد های سرمایه گذاری صندوق های ETF را در بورس خرید و فروش کنید.

نرخ سود گواهی سپرده بانک ها چقدر است؟

نام بانک

نام صندوق

نوع صندوق

سود یک ماه گذشته

سود سه ماه گذشته

سود یک سال گذشته

دوره تقسیم سود

بانک آینده

تجربه ایرانیان

مختلط

15.21

94.79

194.69

ندارد

بانک آینده

گنجینه آینده روشن

درآمد ثابت (ETF)

4.27

16.81

39.05

ماهانه

بانک آینده

گسترش فردای ایرانیان

درآمد ثابت

5.72

26.06

47.48

ماهانه

بانک اقتصاد نوین

آتیه نوین

درآمد ثابت

1.71

6.38

21.87

ماهانه

بانک اقتصاد نوین

ارمغان ایرانیان

درآمد ثابت

3.68

15.61

-

سه ماهه

بانک اقتصاد نوین

بانک اقتصاد نوین

سهامی

28.22

139.26

368.22

ندارد

بانک اقتصاد نوین

فراز اندیش نوین

درآمد ثابت

1.7

5.64

22.07

ماهانه

بانک اقتصاد نوین

یکم ایرانیان

درآمد ثابت

1.55

7.99

23.51

ماهانه

بانک انصار

امید انصار

درآمد ثابت

1.46

5.11

18.84

ماهانه

بانک انصار

نوید انصار

سهامی

26.62

120.94

399.43

ندارد

بانک ایران زمین

بانک ایران زمین

درآمد ثابت

1.64

4.92

20.05

ماهانه

بانک تجارت

تجارت شاخصی کاردان

سهامی (ETF)

29.74

147.21

406.87

ندارد

بانک تجارت

سهام عظیم کاردان

سهامی

29.34

185.63

501.35

ندارد

بانک تجارت

درآمد ثابت کاردان

درآمد ثابت

2.09

5.38

20.32

ماهانه

بانک تجارت

کارگزاری بانک تجارت

مختلط

14.6

73.85

213.6

ندارد

بانک توسعه تعاون

بانک توسعه تعاون

سهامی

24.16

137.36

486.6

ندارد

بانک توسعه تعاون

توسعه تعاون صبا

درآمد ثابت

4.19

12.52

28.76

ماهانه

بانک توسعه صادرات

اندوخته توسعه صادرات آرمانی

درآمد ثابت

1.66

4.8

19.78

ماهانه

بانک توسعه صادرات

توسعه پست بانک

مختلط

12.59

81.16

212.97

ندارد

بانک توسعه صادرات

توسعه صادرات

سهامی

25.44

134.81

404.95

ندارد

بانک حکمت ایرانیان

امین آشنا ایرانیان

درآمد ثابت

4.03

9.97

29.4

ماهانه

بانک حکمت ایرانیان

حکمت آشنا ایرانیان

درآمد ثابت

4.46

11.85

30.23

ماهانه

بانک حکمت ایرانیان

سهم آشنا

سهامی

25.4

121.81

409.05

ندارد

بانک خاورمیانه

افق روشن بانک خاورمیانه

سهامی

25.99

128.27

387.22

ندارد

بانک خاورمیانه

افق کارگزاری بانک خاورمیانه

درآمد ثابت

2.1

10.98

33.64

ماهانه

بانک خاورمیانه

بانک خاورمیانه

سهامی

20.69

139.55

472.95

ندارد

بانک دی

ارزش آفرینان دی

درآمد ثابت

2.13

7.27

23.01

ماهانه

بانک دی

بانک دی

سهامی

23.27

123.71

295.21

ندارد

بانک رفاه کارگران

گنجینه رفاه

سهامی

22.42

134.48

487.9

ندارد

بانک رفاه کارگران

نگین رفاه

درآمد ثابت

3.54

17.16

36.91

ماهانه

بانک سامان

امین سامان

درآمد ثابت

1.46

4.78

19.55

ماهانه

بانک سامان

رشد سامان

سهامی

24.22

131.64

468.95

سه ماهه

بانک سامان

نگین سامان

درآمد ثابت

1.66

12.07

26.77

ماهانه

بانک سرمایه

نهال سرمایه ایرانیان

درآمد ثابت

2.07

6.35

22.84

ماهانه

بانک سپه

گنجینه امید ایرانیان

درآمد ثابت

4.04

14.89

31.56

ماهانه

بانک شهر

گنجینه زرین شهر

درآمد ثابت

1.72

4.7

19.28

ماهانه

بانک صادرات ایران

اندوخته پایدار سپهر

درآمد ثابت

7.66

14.04

28.69

ماهانه

بانک صادرات ایران

سپهر اول کارگزاری بانک صادرات

سهامی

18.93

156.58

478.52

ندارد

بانک صنعت و معدن

صنعت و معدن

درآمد ثابت

6.31

23.12

63.88

ماهانه

بانک صنعت و معدن

کوثر

مختلط

11.25

41.19

150.68

ندارد

بانک مسکن

بانک مسکن

سهامی

1.77

5.31

0.96

ماهانه

بانک مسکن

ره آورد آباد مسکن

درآمد ثابت

1.63

5.13

20.88

ماهانه

بانک ملت

آتیه ملت

درآمد ثابت

3.18

18.07

37.98

ماهانه

بانک ملت

اندوخته ملت

درآمد ثابت

3.23

11.39

25.29

ماهانه

بانک ملت

اوج ملت

درآمد ثابت

3.97

11.61

27.97

ماهانه

بانک ملت

افق ملت

سهامی (ETF)

31.19

153.53

376.11

ندارد

بانک ملی

اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران

درآمد ثابت

3.82

9.95

27.19

ماهانه

بانک ملی

کارگزاری بانک ملی ایران

سهامی

29.95

136.96

417.29

ندارد

بانک پارسیان

ثروت آفرین پارسیان

مختلط (ETF)

19.5

73.03

197.87

ندارد

بانک پارسیان

زرین پارسیان

سهامی

26.24

144.84

443.04

سه ماهه

بانک پارسیان

اعتماد آفرین پارسیان

درآمد ثابت (ETF)

1.35

5.48

22.93

ندارد

بانک پارسیان

کارگزاری پارسیان

سهامی

23.69

137.37

433.37

سه ماهه

بانک پارسیان

لوتوس پارسیان

درآمد ثابت

1.58

4.52

21.43

ماهانه

بانک کارآفرین

آرمان کارآفرین

درآمد ثابت

3.68

12.28

29.51

ماهانه

بانک کارآفرین

شاخصی کارآفرین

سهامی

25.97

151.65

394.16

ندارد

بانک کارآفرین

کارگزاری کارآفرین

درآمد ثابت

5.09

15.19

33.01

ماهانه

بانک کشاورزی

باران کارگزاری بانک کشاورزی

سهامی

23

152.58

400.81

ندارد

بانک کشاورزی

یکم کارگزاری بانک کشاورزی

درآمد ثابت

3.25

14.1

34.98

ماهانه

بانک گردشگری

بانک گردشگری

درآمد ثابت

2.08

5.68

21.75

ماهانه

منبع: فرارو
انتشار: 16 مهر 1399 بروزرسانی: 16 مهر 1399 گردآورنده: mastanehtoline.ir شناسه مطلب: 1050

به "بیشترین نرخ سود بانک ها در سال 99" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "بیشترین نرخ سود بانک ها در سال 99"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید