تعاریف و اصطلاحات

آیا داشتن ویزای شینگن برای اخذ ویزای کانادا الزامی است؟

آیا برای اخذ ویزای کانادا، باید ویزای شینگن داشت؟ آیا بدون ویزای شنگن می توان برای ویزای مولتیپل کانادا اقدام کرد؟ ویزای شنگن تا چه اندازه شانس ویزای کانادا را افرایش می دهد؟ آیا بدون ویزای شینگن، درخواست ویزای کانادا ریجکت می گردد؟ پرسش های بالا یکی...

20 اسفند 1398